La Struttura organica

Direttore Dott. Giuseppe Mulazzi

Direzione Generale
Giuseppe Mulazzi

tel: 06 32 690 411 Fax: 06 32 22 595
mail: segreteria@fondazionerubestriva.it

Dott.ssa Monica Bigliardi

Coordinazione Progetti
Direzione e Amministrazione

Monica Bigliardi

tel: 06 92 08 35 24 Fax: 06 32 22 595
mail: segreteria@fondazionerubestriva.it

Massimiliano Spadi

Webmaster
Massimiliano Spadi

tel: 06 92 08 36 31 Fax: 06 32 22 595
mail: info@fondazionerubestriva.it

Stefania Rizzo

Segreteria e Amministrazione
Stefania Rizzo

tel: 06 32 690 411 Fax: 06 32 22 595
mail: fondazione@fondazionerubestriva.it

Dott. Luca Casai

Formazione
Luca Casai

mail: casai@fondazionerubestriva.it

Dott.ssa Nadia Ramazzini

Ricerca e Gestione Piani Formativi
Nadia Ramazzini

mail: ramazzini@fondazionerubestriva.it